ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Công Thương

Lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

 1. 1Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh
 2. 2Gia hạn Giấy phép thành lập của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh
 3. 3Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Tĩnh

Lĩnh vực Lĩnh vực Giám định Thương mại

 1. 1Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
 2. 2Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Lĩnh vực Lĩnh vực Điện

 1. 1Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
 2. 2Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
 3. 3Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

Lĩnh vực Lĩnh vực an toàn thực phẩm

 1. 1Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
 2. 2Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

 1. 1Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 2. 2Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 3. 3Thông báo thực hiện khuyến mại
 4. 4Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Hà Tĩnh
 5. 5Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam