ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên Thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm

Sở Thông Tin & Truyền Thông

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. 1CNTT01. Thẩm định thiết kế sơ bộ (hoặc thiết kế cơ sở) dự án Công nghệ Thông tin
 2. 2CNTT02. Thẩm định và phê duyệt Thiết kế thi công – Tổng dự toán dự án CNTT đối với dự án CNTT (đối với dự án CNTT do UBND cấp xã quyết định đầu tư theo thẩm quyền được UBND cấp trên giao)

Lĩnh vực Bưu chính viễn thông

 1. 1BCVT07. Thẩm định hồ sơ cho phép doanh nghiệp viễn thông mở rộng, nâng cấp mạng lưới dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh
 2. 2BCVT01. Thẩm định vị trí xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)
 3. 3BCVT02. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây xã, phường, thị trấn
 4. 4BCVT03. Thẩm định hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số đối với các thiết bị đặt trên các phương tiện nghề cá
 5. 5BCVT04. Thẩm định thiết kế, dự toán công trình thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông
 6. 6BCVT05. Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh
 7. 7BCVT11. Cấp lại giấy phép cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Lĩnh vực Báo chí xuất bản

 1. 1BCXB01. Cấp giấy phép xuất bản bản tin
 2. 2BCXB02. Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 3. 3BCXB06. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 4. 4BCXB04. Cho phép họp báo
 5. 5BCXB08. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương
 6. 6BCXB09. Cấp giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
 7. 7BCXB10. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương
 8. 8BCXB11. Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc địa phương
 9. 9BCXB12. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
 10. 10BCXB13. Đăng ký hoạt động cơ sở in
 11. 11BCXB14. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
 12. 12BCXB15. Cấp giấy phép hoạt động in
 13. 13BCXB16. Cấp lại giấy phép hoạt động in
 14. 14BCXB17. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
 15. 15BCXB18. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
 16. 16BCXB19. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
 17. 17BCXB20. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 18. 18BCXB22. Sửa đổi, bố sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
 19. 19BCXB23. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 20. 20BCXB24. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 21. 21BCXB25. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện từ

 1. 1BCVT12. Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
 2. 2BCVT13. Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
 3. 3BCVT14. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
 4. 4BCVT15. Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng
 5. 5BCVT16. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
 6. 6BCVT17. Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
 7. 7BCVT18. Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng Viễn thông di động), thể loại trò chơi G2, G3, G4
 8. 8BCVT19. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng